muslim.uz

muslim.uz

Абу Жаъфар Таҳовий раҳматуллоҳи алайҳнинг Ақидатут Таҳовия ва Абу Ҳафс Насафий раҳматуллоҳи алайҳнинг Ақоидун Насафия асарлари ўртасида фарқли қарашлар борми? Агар бор бўлса улар қайси масалалар? Бу асарларнинг қайси бири фойдалироқ? деган саволлар учраётгани боис, бу саволларга ёзма равишда батафсил жавоб бериш маъқул кўрилди.

Ақидатут Таҳовия асари “Аҳли сунна ақидаси баёни”, “Суннат ва жамоат баёни” ва “Ақида” номлари билан машҳур бўлган бўлса, Ақоидун Насафия матни фақат “Ақоид” ва “Ақоидун Насафия” номлари билан танилган.

Аввало бу иккала матн ҳам Аҳли сунна вал жамоа эътиқодини баён қилувчи, асл маънолари бир бўлган, энг машҳур, энг мўътабар матнлар ҳисобланишини таъкидлаш лозим. Бу икки матн бошқа-бошқа даврларда ва бошқа-бошқа юртларда ёзилган. Ақидатут Таҳовия милодий 900 йиллар атрофида Мисрда ёзилган бўлса, Ақоидун Насафия эса икки юз йилдан ортиқ вақтдан сўнг, яъни  милодий 1100 йиллардан кейин Мовароуннаҳрда ёзилган. Шунга кўра ақида масалаларини баён қилишда улар ўртасида айрим  фарқлар бўлиши табиийдир. Улар ўртасидаги айрим жузъий фарқлар эса қуйидагилардан иборат:

 1. Ақидатут Таҳовияда мусулмонлар ўртасидаги ақидавий ихтилофларда миллат фақиҳларининг ақидавий қарашлари қандай бўлгани жамланган. Ақоидун Насафияда эса мавзу кенгроқ олинган, яъни мусулмонларнинг номусулмонлардан фарқли ақидавий қарашларини ҳам, фақат мотуридийларга хос бўлган эътиқодий қарашларни ҳам жамлашга эътибор қаратилган;
 2. Ақидатут Таҳовия тавҳид мавзуси билан бошланган, Ақоидун Насафия эса илм воситалари мавзуси билан бошланган;
 3. Ақидатут Таҳовияда оқил бандаларнинг билиш воситалари, яъни қатъий ақидалар уларда қайси йўллар билан ҳосил бўлиши мавзуси баён қилинмаган, Ақоидун Насафияда эса бу мавзу батафсил баён қилинган;
 4. Ақидатут Таҳовияда олам ва унинг нимадан иборат экани мавзусига киришилмаган, Ақоидун Насафияда эса бу мавзу алоҳида баён қилинган;
 5. Кўплаб ўринларда иккала матнда бир хил маъно фарқли иборалар билан ифодаланган. Масалан, Ақидатут Таҳовияда Аллоҳ таолонинг сифатлари яралмишлардан олдин ҳам бор бўлган азалий сифатлар экани, яралмишлар вужудга келишлари сабабли У зотда олдин бўлмаган бирор сифати зиёда бўлмагани айтилган, Ақоидун Насафияда эса оламнинг ўзи унинг яратувчиси комил сифатлар соҳиби эканига, нуқсонли сифатлардан холи эканига далолат қилиши ифодаланган;
 6. Ақидатут Таҳовияда Аллоҳ таолонинг замон ва макондан холи экани очиқ лафз билан айтилмаган, балки олти тараф Уни иҳота қила олмаслиги ва мутлақ беҳожат экани айтилган,  Ақоидун Насафияда эса “У зот бирор маконда ўрин олмайди, Унга бирор замон жорий бўлмайди”, дея очиқ лафз билан айтилган;
 7. Ақидатут Таҳовияда Аллоҳ таолонинг сифатлари Қуръони карим ва ҳадиси шарифларнинг лафзларига мувофиқ равишда батафсил баён қилинган, Ақоидун Насафияда эса мазкур лафзлардан тушуниладиган ва эътиқод қилинадиган маънолар умумий тарзда баён қилинган;
 8. Аллоҳ таолонинг сифатлари зотининг айни ҳам, Ундан бошқа ҳам эмаслиги масаласига Ақидатут Таҳовияда тўхталинмаган, Ақоидун Насафияда эса бу масала очиқ баён қилинган;
 9. Ақидатут Таҳовияда таквийн сифати умумий тарзда батафсил васф қилинган,  Ақоидун Насафияда эса бу сифат тўғрисидаги ихтилофларда  мотуридийларнинг қарашлари қандай экани баён қилинган;
 10. Ақидатут Таҳовияда барча яралмишларнинг ажалларини Аллоҳ таоло белгилаб қўйгани айтилган, Ақоидун Насафияда эса қатл этилган шахс ҳам ажали билан ўлган бўлиши, ўлимнинг ҳақиқати нима экани ва ажални битта деб эътиқод қилиш масалалари ҳам айтилган;
 11. Ақидатут Таҳовияда Аллоҳ таолонинг мутлақ ризқ берувчи экани айтилган, Ақоидун Насафияда эса ҳаром ҳам ризқ ҳисобланиши, барча ўзининг ризқини ҳалол бўлсин ё ҳаром бўлсин албатта тўла-тўкис олиши баён қилинган;
 12. Ақидатут Таҳовияда “аслаҳ” масаласи очиқ баён қилинмаган, Ақоидун Насафияда эса бу масала очиқ баён қилинган;
 13. Ақидатут Таҳовияда Муҳаммад соллаллоҳу алайҳи васалламнинг пайғамбарлик сифатлари батафсил баён қилинган, Ақоидун Насафияда эса у зот алайҳиссаломнинг пайғамбарларнинг сўнгиси ва энг афзали эканликларини айтиш билан кифояланилган;
 14. Ақидатут Таҳовияда пайғамбарларнинг адади ҳақида қандай эътиқодда бўлиш баён қилинмаган, Ақоидун Насафияда эса уларни маълум бир ададга чеклаш дуруст эмаслиги айтилган;
 15. Ақидатут Таҳовияда Аллоҳ таолони жаннатда кўриш ҳақлиги нақлий далиллар билан собит экани айтилган, Ақоидун Насафияда эса Аллоҳ таолони жаннатда кўриш ақл ҳукмида жоиз, нақл ҳукмида вожиб экани айтилган;
 16. Ақидатут Таҳовияда Қуръон нақлий далиллар асосида таърифланган, Ақоидун Насафияда эса ақлий далиллар асосида таърифланган;
 17. Ақидатут Таҳовияда (яъни кўплаб нусхаларида) “таквийн” сифати масаласи айнан шу ном билан келмаган. Ақоидун Насафияда эса айнан шу ном билан баён қилинган;
 18. Ақидатут Таҳовияда маъдумга (номавжудга) “шай” сўзи ишлатиш тўғри эмаслиги масаласи келмаган, Ақоидун Насафияда эса бу масала очиқ баён қилинган;
 19. Ижтиҳодий масалаларда ҳам Аллоҳ таолонинг муайян ҳукми борми ёки бундай масалаларда мужтаҳиднинг тўғри деб топгани Аллоҳнинг ҳукми ҳисобланадими? Ушбу масала Ақидатут Таҳовияда баён қилинмаган,  Ақоидун Насафияда эса мотуридийларнинг бу масалага тегишли эътиқодлари очиқ баён қилинган;
 20. Ақидатут Таҳовияда башарият пайғамбарлари афзал саналиши ёки фаришталарнинг пайғамбарлари афзал саналиши масаласи айтилмаган, Ақоидун Насафияда эса бу масала тўғрисида мотуридийларнинг эътиқодлари очиқ баён қилинган;
 21. Ақидатут Таҳовияда саҳобалар, тобеинлар ва улардан кейинги уламолар фақат яхшилик билан тилга олиниши лозимлиги айтилган, Ақоидун Насафияда эса бу масала очиқ айтилмаган;
 22. Ақидатут Таҳовияда битта пайғамбар ҳамма валийлардан афзал ҳисобланиши очиқ айтилган, Ақоидун Насафияда эса валий пайғамбарининг пайғамбарлигига иқрор бўлиш билангина валий бўла олиши айтилган;
 23. Ақидатут Таҳовияда ерда ҳам осмонда ҳам Аллоҳнинг дини ягона Ислом экани баён қилинган, Ақоидун Насафияда эса бу масалага тўхталинмаган;
 24. Ақидатут Таҳовияда мушаббиҳа, мўътазила, жаҳмия, жабрия ва қадария фирқаларининг номлари ва адашганликлари айтилиб, уларнинг йўлларидан паноҳ сўралган Ақоидун Насафияда бу фирқаларнинг бирортасининг номлари келтирилмаган;
 25. Ақидатут Таҳовияда бир юз ўттиздан ортиқ эътиқодий масала баён қилинган, Ақоидун Насафияда саксондан ортиқ эътиқодий масала баён қилинган.

Иккала матн ўртасидаги фарқлар асосан шулардан иборатдир. Агар  мазкур фарқлар мулоҳаза қилиб кўрилса, ҳар бир даврда бўлгани сингари, ушбу матнларда ҳам ўз даврларида муҳим бўлган масалаларга эътибор қаратилгани ойдинлашади. Шу сабабли уларнинг бирида бошқасига қараганда айрим масалаларга кўпроқ урғу берилгани, асло ва асло бир-бирига зид эмаслиги балки бир-бирини тўлдириши аниқ-равшан бўлади.

Шу ўринда Ақидатут Таҳовияни мўътабар санаб, Ақоидун Насафияни мўътабар ҳисобламайдиган айрим кимсаларнинг бу хато тушунчалари ҳақида ҳам икки оғиз гапириб ўтиш мақсадга мувофиқ бўлади.

Ақидатут Таҳовияни мадҳ қилиб, Ақоидун Насафияни мўътабар санамайдиган кимсаларни умумий икки тоифага ажратиш мумкин:

 1. Ақоидун Насафийни тушуна олмаганлар ёки уни тушуниш даражасида бўлмаганлар;
 2. Эътиқодлари салафи солиҳларнинг эътиқодларига мувофиқ бўлмаса ҳам, эътиқодимиз салафи солиҳларнинг эътиқодларига мувофиқ деб даъво қилувчилар ва бу даъволарига бошқаларни ҳам ишонтириш йўлида Ақидатут Таҳовиядан қалқон сифатида фойдаланишга уринадиган кимсалар.

Мана шу иккинчи тоифага мансуб кимсалар Ақоидун Насафияни салафи солиҳларнинг ақидаларига зид таълимотлари бўлган, аслида оддий бўлган эътиқодни чигаллаштириб мусулмонларнинг бошларини оғритадиган бидъатлари бор асар деб қарайдилар.

 Лекин бундай кимсаларнинг баъзи қарашлари аслида Ақидатут Таҳовияга ҳам тўғри келмайди. Яъни уларнинг айрим қарашларини Ақоидун Насафия сингари Ақидатут Таҳовиянинг ўзи ҳам рад қилади. Масалан, “Аллоҳ таолони осмонда деб эътиқод қилиш, ёки У зотга қадим сўзини ишлатиш жоиз эмас деб билиш мазкур тоифаларнинг энг машҳур даъволаридан бўлса, уларнинг бу қарашлари Ақидатут Таҳовияга ҳам зид ҳисобланади. Яъни Ақидатут Таҳовияда: “Бошқа яралмишлар сингари Уни олти тараф иҳота қилиб турмайди”, дейилган бўлса, Ақоидун Насафияда: “У зот бирор маконда ўрин олмайди”, дейилган.

Ақидатут Таҳовияда: “У зот ибтидосиз қадимдир” дейилган бўлса, Ақоидун Насафияда: “Оламнинг яратувчиси Аллоҳ таоло ягона, қадимдир” дейилган.

Ақидатут Таҳовия асари мотуридийларда ҳам, ашъарийларда ҳам бир хил эътироф этиладиган мўътабар матнлардан экани соҳа мутахассисларига сир эмас. Иккала мазҳаб уламоларининг ҳам бу матнга шарҳ ёзганлари бунинг яққол исботидир. Ақидатут Таҳовия асарига элликта атрофида шарҳ ёзилган бўлса, Ақоидун Насафиянинг ўндан ортиқ шарҳлари бор. Бу шарҳларнинг айримлари ашъария мазҳаби уламолари томонидан ёзилган. Шунинг ўзи ҳам ушбу матннинг нақадар мўътабарлигига яна бир далилдир дейиш мумкин.

Шу ўринда: “Хўп, Ақидатут Таҳовияни ҳам, Ақоидун Насафияни ҳам мўътабар деб биламиз, лекин қайси бирини афзалроқ деб билишимиз керак”? деган савол пайдо бўладиган бўлса, жавоб қуйидагича бўлади: истеъмол қилинадиган дорининг афзаллиги кишининг ёши ва вазнига кўра фарқли бўлганидек, кишиларнинг илмий салоҳиятларига кўра бу матнларнинг афзаллиги ҳам фарқли бўлади.

Хулоса сифатида айтиш мумкинки, Ақидатут Таҳовияда Аҳли сунна вал жамоанинг мусулмонлар ичидаги адашган оқимлардан ва исломга нисбат берилган фирқалардан фарқли бўлган эътиқодий қарашлари жамланган. Ақоидун Насафияда эса Аҳли сунна вал жамоанинг, хоссатан мотуридийларнинг эътиқодий қарашлари нима сабабли тўғри экани ҳамда номусулмонлар ва адашган оқимларнинг эътиқодлари нима учун нотўғри экани ҳақидаги нақлий ва ақлий далилларнинг хулосалари жамланган.

Шу маънода омма мусулмонларга тўғри эътиқодни осон тушунишлари учун Ақидатут Таҳовия матнини ўрганишлари тавсия этилса, соҳа мутахассисларига Ақидатут Таҳовия матни асосида Ақоидун Насафияни чуқур ўрганиш тавсия қилинади…

Аллоҳ таолога ҳамду санолар, пайғамбаримиз Муҳаммад мустафога  ҳамда у  зотнинг аҳли оилаларию саҳобаи киромларига салавот ва саломлар бўлсин!

Абдулқодир Абдур Раҳим,

Тошкент ислом институти Ҳадис ва ислом тарихи фанлари кафедраси катта ўқитувчиси

В Международной исламской академии Узбекистана состоялась международная научно-практическая конференция на тему «Вклад восточных ученых в исламскую цивилизацию».
По данным УзА, в последние годы Центр исламской цивилизации в Узбекистане, Международные исследовательские центры имени Имама Бухари, Имама Термези, Имама Мотуриди, созданные по инициативе Президента Шавката Мирзиёева, демонстрируют духовное и просветительское совершенство нашего народа, вступившего на новый этап развития.
"Культура народов Центральной Азии имеет древнюю и богатую историю. Об этом свидетельствуют согдийская, бактрийская, орхунская и хорезмская письменности, изобретенные до нашей эры, - отметил в своем приветствии в адрес участников конференции ректор Международной исламской академии Узбекистан Музаффар Комилов . - Со II века до нашей эры по XV век нашей эры Великий шелковый путь проходил через несколько городов Центральной Азии, открывая путь для развития торговли, науки и культуры в этой стране. Атмосфера мира и дружеского диалога между цивилизациями также создавала условия для становления и развития первой государственности".
– Восток является не только перекрестком древних цивилизаций, но и колыбелью науки, искусства и литературы, отличается культурным разнообразием древнего и современного мира, - сказал руководитель Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ICESCO) доктор Салим аль-Малик. – В истории ислама было много центров цивилизации. Они дали миру множество известных ученых и мыслителей. Абу Райхан Беруни - в сфере астрономии, Абу Наср Фараби - в области философии, Авиценна - в медицине, Аль Хорезми - в математике. Это неполный список великих ученых Востока. Они внесли неоценимый вклад в развитие цивилизации. Развитие науки стало основой возрождения в средние века.
– Данная конференция имеет актуальное значение, - сказал руководитель Центра исследования истории, искусства и культуры ислама (IRCICA) профессор, доктор Махмуд Эрол Килич. – В золотой век исламской цивилизации он сформировал главный этап восточной цивилизации.
Благодаря труду наших великих ученых, вдохновленных учением исламской религии в направлении духовного мышления, умственного потенциала, эмпирических наблюдений, на протяжении нескольких веков на Востоке и Западе бурно развивалась исламская научная деятельность. И благодаря вкладу ислама в мировую цивилизацию Восток веками был центром развития. Даже сегодня она озаряет мир своим общечеловеческим культурным и научным светом.
Наука первоначально развивалась в Месопотамии, Египте, Китае, Индии, Древней Греции и Риме. С появлением ислама Восток снова взял на себя инициативу. Созданы многочисленные работы по математике и естественным наукам, а также по философии и литературе. Соответствующие науки современной цивилизации были включены в исследования путем осуществления переводов и обзоров.
Примечательно, что в настоящее время в крупных исследовательских центрах исламского мира студенты проводят обширные исследования. В частности, мы считаем, что международные исследовательские центры Имама Бухари, Имама Термези и Имама Мотуриди, которые в последние годы действуют в Узбекистане, выведут исследования в этой области на новый уровень.
– Наука является основой развития человека, - сказал председатель Комитета по делам религий при Кабинете Министров Содик Тошбаев. – На древнем Востоке образование и воспитание никогда не разделялись и не ставились выше друг друга. Это нашло отражение в бесценном наследии великих ученых-энциклопедистов, таких, как Имам Бухари и Аль-Хорезми, Имам Насаф и Аль-Фаргани, заложивших фундамент мировой цивилизации.

– Известно, что тысячи ученых и мыслителей Востока внесли весомый вклад в развитие ислама, - сказал председатель Управления мусульман Узбекистана муфтий Нуриддин Холикназаров. – Их жизнь, посвященная науке, достижения и открытия до сих пор поражают человечество. Например, вспомним Махмуда Замахшари, который далеко от родного Хорезма - в Аравии усовершенствовал грамматику арабского языка. Несмотря на свой физический недостаток, он объездил множество стран мира, поражая всех своими глубокими знаниями и научным потенциалом.
В последние годы научное наследие восточных ученых стало предметом углубленного изучения. Научные труды мыслителей являются источником знаний для подрастающего поколения, а также ведут к новым открытиям.
Международная конференция продолжилась секционными заседаниями на темы «Исследование исламских наук в наследии восточных ученых», «Развитие общественных, естественных и точных наук в Мавераннахре», «Влияние мусульманских ученых на развитие мировой науки» и «Вклад мусульманских ученых в мировую цивилизацию». В завершение мероприятия были вручены сертификаты экспертам, принявшим участие в конференции с докладами. Окончательные выводы и рекомендации сделаны на основании актуальной научной тематики.

Пресс-служба Управления мусульман Узбекистана

Посольство нашей страны совместно с Международной исламской академией Узбекистана и Турецким институтом стратегического мышления (SDE) провело в Анкаре научно-практическую конференцию на тему «Узбекистан – центр исламской цивилизации», сообщает ИА «Дунё».
Профессора и преподаватели Академии наук Узбекистана, принявшие участие в мероприятии, поделились информацией о вкладе наших великих предков в развитие мировой цивилизации, религиозных и светских наук, а также рассказали о сегодняшнем общенациональном подъеме в нашей стране под девизом «Новый Узбекистан - Третий Ренессанс».
Представители Турции отметили важность таких образовательных учреждений, как международные научно-исследовательские центры имама Бухари и Имама Термези, Международная исламская академия и Центр исламской цивилизации в Узбекистане, созданные по инициативе Президента Шавката Мирзиёева для изучения великих научных, религиозных и духовное наследие наших великих ученых.
В своем выступлении профессор богословия Анкарского университета Сонмез Кутлу отметил, что Узбекистан – это перекресток цивилизаций, колыбель исламской цивилизации.
По его словам, в истории, наряду с такими научными центрами, как Багдад и Андалусия, Мовароуннахр занимает достойное место в мире просвещения. - При Караханидах в одном городе было 300 юристов и адвокатов. В IX и X веках наука в Самарканде была настолько развита, что молодежь в обязательном порядке посещала школы и медресе. В караханидский период большое внимание уделялось науке и всесторонней поддержке ученых.
В результате, на этой земле процветали наука и знания. Сегодня заслуживает всяческой похвалы работа, проводимая Президентом Узбекистана в рамках реализации идеи «Третьего Ренессанса» по восстановлению этих древних традиций, привлечению молодежи к науке. От имени всех турецких ученых хочу поблагодарить руководство Узбекистана за ряд научных центров, открытых во имя таких великих личностей, как Имам Мотуриди, Имам Термези, Имам Бухари.
Следует отметить, что в связи с высоким интересом к Узбекистану в Турции стало традицией широкое участие не только представителей общественности, но и высокопоставленных государственных служащих в мероприятиях, связанных с нашей страной. В мероприятии также принял участие председатель Межпарламентской группы дружбы Турция-Узбекистан Великого национального собрания Осман Местен, который поделился своими взглядами о нашей стране.
«Я был избран в парламент от области Бурса, - сказал он. - Родом я из села Келес этого района. У нас есть исторические летописи об Узбекистане. По словам наших предков, наше село основал Салохиддин Бухари, приехавший из Узбекистана, в 1400-х годах. Есть много таких людей, которые приехали в Анатолию из Мовароуннахра, колыбели исламской цивилизации, чтобы распространять просвещение. В центре Бурсы находится мавзолей Амира Султана Бухари. Лично я считаю, что в разных городах и селах Турции захоронены есть не менее 200 ученых, чьи предки восходят к Саамркандий и Бухорий. Считаю, что необходимо проводить общее исследование и по этому вопросу. Это также важно с точки зрения освещения истории духовно-просветительского сотрудничества Мовароуннахра и Анатолии. Каждый раз я открываю новую ценность. Каждый раз, приезжая в Узбекистан, вижу красоту этой страны. Прекрасные качества священной религии ислама отражаются в повседневной жизни, общении, поведении и нравах узбеков. Не случайно, эту священную землю называют Центром исламской цивилизации.
На мероприятии профессора и преподаватели из Узбекистана договорились тесно сотрудничать со своими турецкими коллегами над совместными проектами.

Пресс-служба Управления мусульман Узбекистана

По инициативе Посольства Узбекистана в Вене состоялось возложение венков на кладбище в селе Веленце Фейерского района по случаю 186-летия со дня рождения узбекского ученого Муллы Исака Ибрагима (1836-1892), жившего и работавшего в Венгрии, сообщает ИА «Дунё».
В церемонии приняли участие исполнительный директор Венгерского офиса Организации тюркских государств, посол Янош Ховари, мэр города Веленце Герхард Акош, известные тюркологи и исследователи, а также представители Посольства Узбекистана.
В своем выступлении Янош Ховари отметил, что венгерский и узбекский народы имеют древние связи, подчеркнув, что исторические истоки двух народов уходят корнями в далекое прошлое, а исторические отношения были восстановлены в XIX веке в результате взаимной дружбы венгерского востоковеда Арминия Вамбери и Муллы Исаака.
«В настоящее время отношения между нашими странами вышли на качественно высокий уровень благодаря усилиям Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана», - сказал он.
Тюркологи также уделяли особое внимание историческим сведениям о жизни Муллы Исака в Венгрии. В частности, научный сотрудник Венгерской академии наук Давид Сомфаи отметил, что узбекский ученый Мулла Исак своей жизнью и деятельностью внес достойный вклад в развитие венгерской культуры.
Мулла Исак родился в 1836 году в Кунградском районе Каракалпакстана. В 1863 году, будучи студентом медресе Мухаммадаминбека в Хиве, он познакомился с известным венгерским тюркологом, путешественником Арминием Вамбери и сопровождал его в Венгрию через Турцию. Мулла Исак изучал местный язык и работал в Библиотеке востоковедения Венгерской академии наук. Здесь он женился и переехал в Веленце. Наш соотечественник умер в 1892 году в возрасте 56 лет.
Мулла Исак был другом и учеником Арминий Вамбери, который написал о нем в своей знаменитой работе 1864 года «Путешествие по Средней Азии».
Мулла Исак перевел на узбекский язык стихотворения венгерского поэта Яноша Арона «История чудесной песни». Оригинал книги в настоящее время находится в библиотеке Венгерской академии наук.
Следует отметить, что новая редакция этого перевода была подарена Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым Премьер-министру Венгрии Виктору Орбану в ходе его визита в Узбекистан в марте 2021 года.
В Кунградском районе Каракалпакстана находится мечеть имени Муллы Исака Ибрагима. Здесь на видном месте при содействии Посольства Венгрии в Узбекистане будет установлена табличка с информацией о жизни муллы Исака Ибрагима в Венгрии.

Пресс-служба Управления мусульман Узбекистана

После вынужденного затишья развитие сферы туризма в нашей стране набирает обороты. Главой государства обозначены актуальные задачи – поднять туризм на стратегический уровень в экономике, улучшить качество услуг и совершенствовать инфраструктуру, обеспечить условия для развития предпринимательства и занятости, повысить конкурентоспособность сферы.
И это понятно, ведь любой турист хочет чувствовать себя в поездке комфортно. А это зависит от хорошо продуманного маршрута и условий проживания, возможности получить максимум интересной информации и поделиться впечатлениями, и многих других факторов. Вокруг туристических объектов необходимо формировать инфраструктуру мирового уровня. Одной из ее важных составляющих являются услуги связи, которые востребованы как путешественниками, так и работниками сферы.
Понимая важность этого, Beeline Uzbekistan развивает сеть, устанавливая базовые станции на популярных туристических маршрутах. Так, в Андижанской области современными цифровыми услугами обеспечен поселок Имам-ота, куда приезжают для отдыха в горах, осмотра архитектурных памятников и таких святынь, как мавзолей имама Мухаммада Ханафия. Новое оборудование запущено в красивом мемориальном комплексе «Ходжа Сайид Амир Кулол» в Бухарской области и в курортной пляжной зоне на озере Тудакуль в Навоийской области, в санатории «Мираки», расположенном неподалеку от города Шахрисабз в Кашкадарьинской области, у подножия Гиссарского хребта. В Хорезмской области качественной связью можно воспользоваться, например, при посещении Янгиарыкского гончарного центра, где туристам рассказывают о секретах древнего ремесла.
- Активное участие в цифровизации экономики страны – глобальная цель Beeline Uzbekistan, – подчеркивает технический директор компании Махмуджон Нодиров. - Однако есть и частные задачи, такие, как помощь в цифровизации отдельных отраслей. С начала года мы запустили в Узбекистане почти 500 базовых станций, половину из них – в мае, что и позволяет считать этот месяц рекордным. Значительная часть нового оборудования расположена в популярных местах отдыха, возле туристических объектов. Но нашими digital-услугами будут пользоваться не только приезжие. Местные жители, бизнес, государственные структуры также получают доступ к скоростному интернету и всем необходимым цифровым сервисам.
По данным УзА, новые базовые станции – не только возможность постоянно оставаться на связи, что для многих туристов имеет первостепенное значение. Мобильный интернет позволяет использовать онлайн-навигацию и находить интересную информацию о месте, где находится турист, а также делает доступными Fintech-сервисы для безналичной оплаты покупок, услуг гидов или такси. Качественный интернет будет не меньше востребован жителями регионов Узбекистана, в том числе владельцами и работниками кафе, отелей, магазинов и других объектов туристической инфраструктуры.

Пресс-служба Управления мусульман Узбекистана

Сторінка 5 з 2723
Top